Aphorismus

Düşündüren Özlü Sözler

 

“Benim arzum başkalarının bir kitapta anlattığı şeyi, on cümlede anlatmaktır.”*

F. Nietzsche

 

Özlü söz, özdeyiş, vecize, motto olarak da ifade edilmekte olan aforizmanın kökeni Latince’deki “aphorismus” sözcüğünden[1] gelmektedir. Derin anlamı olan bir duygu, düşünce veya felsefeyi kısa ve öz, ahenkli bir şekilde anlatan sözler olan aforizmanın en etkili tanımı Friedrich Wilhelm Nietzche* tarafından yapılmıştır. Diğer disiplinlerle de iletişim içerisinde olan aforizmaların söyleyenleri genellikle belli olmakla beraber, anonim nitelik kazananları da mevcuttur.

 

Bir başucu kitabı niteliğine sahip bu kitapta yer alan aforizmaların -yaşamlara ilişkin birşeylere dikkat çekerek- düşündürebilmesi ve ışık olabilmesi ümidi ile...

 

Dr. Gülgün Çiğdem

30 Eylül 2014, İstanbul

 

 

 

 

 

E-Kitap