top of page

KİTAP BÖLÜMLERİ

.

indir.png

COVID-CDS-COVID (CCC) DÖNGÜSÜ: KALINTILARLA ARTIRILMIŞ (RALS) KOENTEGRASYON TESTİNDEN KANITLAR

.

Yazarlar:

Doç. Dr. Gülgün ÇİĞDEM

Doç. Dr. Aycan HEPSAĞ

ön kapak.jpg

RALS PERSPEKTİFİNDEN COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE'YE YABANCI İLGİSİ: BİR BORÇ KRİZİ TEHLİKESİ VAR MI?

FOREIGN INTEREST IN TURKEY DURING COVID-19: IS THERE A DANGER OF A DEBT CRISIS?

Yazarlar:

Doç. Dr. Gülgün ÇİĞDEM

Merve ALTAYLAR

kapak_-_Sektör_Analizleriyle_page-0001.

CARİ AÇIK ve DIŞ BORÇLANMANIN 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: 

ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

THE EFFECTS OF CURRENT ACCOUNT DEFICIT AND EXTERNAL DEBT ON THE TURKISH BANKING SECTOR: ARDL BOND TESTING APPROACH

Yazarlar:

Doç. Dr. Gülgün ÇİĞDEM

Merve ALTAYLAR

ÖN KAPAK, CİLT III.jpg

İKTİSADİ KRİZLER VE TÜKETİM EĞİLİMİ ÜZERİNE AMPİRİK SORGULAMA: TÜRKİYE'DEN BİR EŞBÜTÜNLEŞME ÖRNEĞİ

EMPIRICAL INQUIRY ON ECONOMIC CRISIS AND CONSUMPTION TRENDS: AN EXAMPLE OF COINTEGRATION FROM TURKEY

Yazarlar:

Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÇİĞDEM

Merve ALTAYLAR

Tuğçe KÖSE

Psk. Kl. Uzm. Gonca Gül YILMAZ

ÖN KAPAK, CİLT 2.jpg

İKTİSADİ KRİZLERİN KÜLTÜR, SANAT VE SANATÇILAR ÜZERİNE ETKİLERİ

THE IMPACTS OF ECONOMIC CRISIS ON CULTURE , ART AND ARTISTS

Yazarlar:

Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÇİĞDEM

Dr. Öğr. Üyesi Banu YİNAL

kapak.jpg

IS THERE A CORRELATION BETWEEN CAPITAL MOVEMENTS AND THE FOREIGN TRADE DEFICIT IN TURKEY?

XXX

Yazar:

Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÇİĞDEM

KAPAK.JPG

IS THERE A CORRELATION BETWEEN ECONOMIC CRISIS AND CANCER? A DILEMMA OF CRISIS-CANCER CYCLE

XXXXXX

Yazar:

Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÇİĞDEM

pp. 425-429.
pp. 425-429.
bottom of page