top of page

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE ETKİLERİ ve Medya

ÖN YÜZ.jpg

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE ETKİLERİ ve Medya

Yazar:

Gülgün ÇİĞDEM

MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA İKTİSADİ KRİZ OLGUSU

Editör: Gülgün ÇİĞDEM

1.JPG

CİLT-5

Editör:

Gülgün ÇİĞDEM

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZLER
ön kapak.jpg

CİLT-4

Editör:

Gülgün ÇİĞDEM

Editör Yardımcısı:

Merve ALTAYLAR

ÖN KAPAK, CİLT III.jpg

CİLT-3

Editör:

Gülgün ÇİĞDEM

Editör Yardımcısı:

Araş. Gör. Yeşim ERÖNAL

ÖN KAPAK, CİLT 2.jpg

CİLT-2

Editör:

Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÇİĞDEM

Dr. Semra BOĞA

Editör Yardımcısı:

Araş. Gör. Esra SAYIN

ÖN KAPAK, CİLT I.jpg

CİLT-1

Editör:

Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÇİĞDEM

Editör Yardımcıları:

Araş. Gör. Burçin YAZAR

Araş. Gör. Esra SAYIN

Araş. Gör. Fırat BARANAYDIN

bottom of page