top of page

ETKİNLİĞİN AMACI ve KAPSAMI

Akademide de yaygın olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı pozitif ayrımcılık yaparak, Türkiye’de yerleşik devlet veya vakıf üniversitelerinde Sosyal Bilimler temel alanının herhangi bir alt alanında yüksek lisans, doktora eğitimine devam eden veya araştırma görevlisi olarak yer alan KADIN araştırmacılara yönelik olarak hazırlanan ve 06 - 10 Şubat 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan bu ücretsiz bilim eğitim etkinliği ile bilimsel çalışmalarında ampirik uygulamaları kullanabilmek üzere temel düzeyde teorik ve uygulamalı zaman serileri eğitiminin verilmesi amaçlanmaktadır ve aynı zamanda  bu eğitim ile gerçekleştirilecek KADIN araştırmacıların bilimsel çalışmalarının kalitesinde ve sayısında artışın gerçekleşmesi de hedeflenmektedir. E-Views, WinRats paket programlarının kullanılacağı eğitimlerin kapsamını;

1. Zaman Serileri Analizine Giriş (veri türleri, trend vb.)

2. Zaman Serisi Süreçleri (AR, MA ve ARIMA modeller) 

3. Durağanlık ve Birim Kök Testleri

    Geleneksel Birim Kök Testleri  (ADF, PP, Ng- Perron)

    Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri

    Zivot Andrews Birim Kök Testi

    Lumsdaine and Papell Birim Kök Testi

    Lee- Strazicich Birim Kök Testleri

    Kapetanios Birim Kök Testİ

4. Sahte Regresyon ve Eşbütünleşme Testleri

    Geleneksel Eşbütünleşme Testleri (Engle-Granger, Johansen)

    Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleri

    Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi

    ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

    Hatemi-J Eşbütünleşme Testi

    Maki Eşbütünleşme Testi

 5. Uzun Dönem Katsayı Tahmincileri

    Autoregressive Distributed Lag (ARDL)

    Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS)

    Dynamic Ordinary Least Square (DOLS)

 6. VAR-VECM Modeller, Etki Tepki Fonksiyonları ve Nedensellik Testleri

    Toda Yamamoto Nedensellik Testi

    Hacker-Hatemi-J Nedensellik Testi

    Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Testi

 

oluşturmaktadır. 4 gün sürecek olan eğitimler, akademik yönden gerekli donanıma sahip doktora derecesine sahip akademisyenler tarafından verilecektir. 

bottom of page