top of page

BAŞVURU KRİTERLERİ

 • Bu etkinliğe farklı üniversitelerin sosyal bilimlerde lisansüstü eğitim gören KADIN öğrenciler (tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora) ve KADIN araştırmacılar katılabilir.

 •  Katılımcıların TÜBİTAK- Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

 • Başvuruda bulunan adaylar, Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerinde eğitim görüyor/çalışıyor  olmalıdır.

 • Proje kapsamında 30 katılımcıya yer verilecek olup, başvurular arasından 30 asıl ve 10 yedek katılımcı seçilecektir.

 • Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölüm/program, bölge ve şehir, cinsiyet gibi özellikler değerlendirilecek olup homojen/dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır.

 • Katılımcılar arasından yukarında belirtilen homojen dağılım da göz önünde bulundurularak akademik düzeyleri daha ileri olanlara (ör. ders yerine tez döneminde olanlara) öncelik verilecektir.

 • Daha önce benzer herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan adaylara öncelik verilecektir.

 • Etkinlik Google Meet üzerinden gerçekleştirilecektir.

 • Etkinlik için oluşturulan web sayfasında bulunan başvuru formu ile belirtilen başvuru takvimindeki başvurular esas alınacaktır.

 • Etkinlik çevrim içi yapılacağı için katılımcıların gerekli donanım ve alt yapıyı ( bilgisayar, internet bağlantıları vb. ) sağlaması gerekmektedir.

 • Etkinlikler çevrim içi uzaktan eğitim yazılımları ile yapılacak ve kesin katılım listesi belirlendikten sonra kendilerine katılımcı bilgileri mail yoluyla gönderilecektir. Bu nedenle katılımcıların iletişim bilgilerini doğru beyan etmeleri gerekmektedir.

 • Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

bottom of page