top of page

ETKİNLİĞİN AMACI ve KAPSAMI

Akademide de yaygın olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı pozitif ayrımcılık yaparak, Türkiye’de yerleşik devlet veya vakıf üniversitelerinde Sosyal Bilimler temel alanının herhangi bir alt alanında yüksek lisans, doktora eğitimine devam eden veya akademisyen olarak yer alan KADIN araştırmacılara yönelik olarak hazırlanan ve 12 - 15 Eylül 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan bu ücretsiz bilim eğitim etkinliği ile bilimsel çalışmalarında ampirik uygulamaları kullanabilmek üzere ileri düzeyde teorik ve uygulamalı zaman serileri eğitiminin verilmesi amaçlanmaktadır ve aynı zamanda  bu eğitim ile gerçekleştirilecek KADIN araştırmacıların bilimsel çalışmalarının kalitesinde ve sayısında artışın gerçekleşmesi de hedeflenmektedir. E-Views, Gauss, WinRats paket programlarının kullanılacağı eğitimlerin kapsamını;

1) Durağanlık Sınaması: Fourier Fonksiyonlarına Dayanan Birim Kök Testleri

 • Becker, Enders ve Lee (2006) Fourier Durağanlık Testi

 • Enders ve Lee (2012) Esnek Fourier Birim Kök Testi

 • Omay (2015) Kesirli Frekanslı Fourier Birim Kök Testi

 • Christopoulos ve León-Ledesma (2010) Fourier ADF Birim Kök Testi

 • Christopoulos ve León-Ledesma (2010) Fourier KSS Birim Kök Testi

 • Ranjbar, Chang, Elmi, Lee (2018) Fourier Sollis Birim Kök Testi

 • Güriş (2019) Fourier Kruse Birim Kök Testi

 

2) Fourier Fonksiyonlarına Dayanan Koentegrasyon Testleri

 • Tsong, Lee, Tsai, Hu (2016) Fourier Koentegrasyon Testi ve Hata Düzeltme Modeli

 • Banerjee, Arčabić, Lee (2017) Fourier ADL Koentegrasyon Testi ve Hata Düzeltme Modeli

 

3) Nedensellik Testleri

 • Değişkenlerin Pozitif-Negatif Şoklarına Ayrılması

 • Zamanla Değişen Simetrik Nedensellik Testi

 • Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Testi

 

oluşturmaktadır. 4 gün sürecek olan eğitimler, akademik yönden gerekli donanıma sahip akademisyenler tarafından verilecektir. 

bottom of page